VILLKOR

MinKorg AB, org.nr. 559305-1427 (”MinKorg”) driver webbsidan MinKorg.se (”Webbsidan”). Du köper varor från livsmedelsaffär och butiker som finns på Webbsidan (”Butik”). 

Kontaktuppgifter är:

Email: kundtjanst@minkorg.se

Adress:

Marieholmsgatan 64, 41502 Göteborg

Dessa villkor (”VILLKOR”) består av: (1) KÖPVLLKOR, (2) MEDLEMSVILLKOR, (3) SÄKERHET, (4) UPPHOVSRÄTT, (5) BROTT MOT VILLKORen, (6) ÄNDRING AV VILLKORen, (7) TVIST.

 

1. KÖPVILLKOR

1-1. Allmänt

Dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) är tillämpliga för alla som köper varor och leveranstjänster (”Leverans”) från Webbsidan. För varor och produkter som köpts från Butik gäller dock i första hand Butiks gällande köpvillkor. MinKorg ansvarar inte för produkter och varor utan endast för leveranstjänster.

Alla som köper varor och Leverans (”Kund”) via Webbsidan måste godkänna Köpvillkor samt MinKorgs Integritetspolicy.

Genom att godkänna MinKorgs Köpvillkor verifierar Kunden att hen har fyllt 18 år och köper via kreditköp som tillhör personer fyllt 18 år. Kund är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part.

MinKorg har rätt att korrigera fel och uppdatera bild- och informationen när som helst på Webbsidan. Fel kan till exempel relateras till produktbeskrivning, innehållsförteckning, priser eller felaktig information angående om en vara finns i lager.

1-2. Avtal, Beställning, Ångerrätt och Reklamation

1-2-a. Avtal och beställning

MinKorg kommer att bekräfta Kunds beställning via e-post eller meddelande.

I händelse av att ett problem inträffar som är utom kontroll av MinKorg såsom MinKorg upptäcker att kundens information är felaktig eller kunder inte kan betala ordern eller trafikolycka, MinKorg har rätt att avbryta eller ändra beställningen innan beställningen levereras.

Kunden måste ändra i och avboka order och den valda leveranstiden minst 2 timmar tidigare än leveranstiden börjar.

MinKorg kan inte garantera den exakta vikt som Kund beställde för varor och produkter som frukt. Kund godkänner att vikten varierar med +/- 25%. En indikativ vikt för sådana produkter anges på Webbsidan.

Om en vara eller produkt från beställningen inte är tillgänglig i Butik vid plocktillfället, så har MinKorg rätt att ersätta produkten med en motsvarande vara eller produkt. Om det inte finns även en motsvarande produkt i Butik har MinKorg rätt att strunta den produkten. Kunden krediteras för den produkten som saknas och återbetalning sker inom 14 vardagar.

Om en produkt saknas eller är skadad ska Kunden kontakta MinKorg omedelbart. MinKorg ansvarar endast för produktvärde. Kunden krediteras för den produkten som saknas eller är skadad och återbetalning sker inom 14 vardagar. Kunden är ansvaring att behålla och lämna in kvittot. Kunden ska kontakta MinKorg via e-post till kundtjanst@MinKorg.se. Kunden ska ange sitt namn, sin adress, ordernummer, fakturanummer och namn på produkten i meddelandet.

MinKorg ansvarar inte för bilder och information inklusive produktbeskrivning, innehållsförteckning på Webbsidan som kommer från tredje part. Bilder på Webbsidan är endast för illustrationer. Alla bilder och information på Webbsidan kan inte garanteras att representera den exakta produkten som Kund erhåller, produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung.

Under inga omständigheter är MinKorg ansvarigt för direkta eller indirekta skador, hot, förtal orsakade av användningen av MinKorgs tjänster eller/och Webbsidan.

1-2-b- Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte för livsmedel och dagligvaror enligt lagen (SFS 2005:59). För produkter som inte är livsmedel och dagligvaror kan Kunden ansöka om ångerrätt inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot produkten via ångerblankett. Kunden ska ange sitt namn, sin adress, ordernummer, fakturanummer och namn på produkten i meddelandet samt ska Kunden lämna in kvittot.

1-2-c-Reklamation

Om något går fel eller om Kund önskar reklamera en skadade vara ska MinKorg kontaktas så snart som möjligt dock senast inom 5 dagar. Eftersom MinKorg kan ha tid att kontakta gällande Butik. Kreditering på grund av fel eller reklamation görs till samma kort eller Swish nummer som uppgavs när du beställde varan. MinKorg kommer inte att leverera en ny vara.

Kunden ska kontakta MinKorg via kundtjanst@minkorg.se och ange sitt namn, sin adress, ordernummer, fakturanummer och namn på produkten i meddelandet samt ska Kunden lämna in kvittot.

1-3. Leverans

Kundens varor levereras till den adress Kunden angivit vid beställningstillfälle.

Kund är ansvarig att uppdatera sin adress och uppgifter för att MinKorg kan leverera till rätt adress. Om MinKorg inte kan leverera varorna till Kunden på grund av kundens skäl, debatteras kunden för hela beställningen som om leveransen hade slutförts.

MinKorg kommer att meddela Kunden via e-post eller SMS eller telefon när varorna plockas upp och redo för leverans. MinKorg försöker leverera beställningen inom 2 timmar efter meddelandet. MinKorg uppdaterar kunden via e-post eller sms eller telefon vid leveransförsening.

Kontroll av legitimation måste ske vid leverans av åldersbegränsad produkt t.ex. alkoholdrycker över 2,25%, läkemedel eller tobak. För sådana produkter måste mottagaren uppfylla ålderskrav. Annars har MinKorg rätten att inte lämna ut de relevanta varorna. 

Finns ingen som mottar leveransen lämnas endast de varor som inte har en åldersrestriktion utanför dörren.

1-4. Pris och avgifter

Samtliga priser på Webbsidan anges i svenska kronor och inkluderar moms. MinKorg förbehåller sig rätten att ändra priserna på Webbsidan utan föregående avisering. Priserna på Webbsidan kan skilja sig från priserna i butiken p.g.a. plockningsavgifter.

För de produkter där pant förekommer anges priset inklusive pant om inte annat anges.

1-5. Erbjudanden

Erbjudanden på Webbsidan gäller under en begränsad tid. MinKorg förbehåller sig rätten när som helst att säga upp, återkalla och/eller justera villkoren i erbjudandet.

Det är endast tillåtet att använda nykundserbjudanden per användarkonto hos MinKorg. Missbruk kan resultera i en polisanmälan för bedrägeri alternativt försök till bedrägeri.

1-6. Betalning 

Handlar Kund av MinKorg väljer hen mellan kortbetalning med ett bank- eller kreditkort som är anslutet till Mastercard/Visa eller Swish. Vi samarbetar med Dintero AS för betalning. Mer information och fullständiga villkor om Dintero AS checkout betalsätt hittar du hos https://www.dintero.com. Fullständiga villkor för Dintero AS checkout kan läsas https://www.dintero.com och checkout villkor.

1-7. Force Majeure

I händelse av att ett problem inträffar som är utom kontroll av MinKorg (Force Majeure) såsom trafikolycka, ovädret och ett problem i Butik kommer MinKorg kontakta Kunden så snart som möjligt. Force Majeure utgör inte ett avtalsbrott.

 

 2. MEDLEMSVILLKOR

Dessa medlemsvillkor (”Medlemsvillkor”) gäller för MinKorg medlem. Genom att registrera dig som medlem godkänner du Medlemsvillkor.

När du använder MinKorg är du skyldig att följa Medlemsvillkor, regler, gällande lagar samt allmänt accepterade etiska och moraliska värden. Du får inte använda MinKorg på så sätt att MinKorg eller någon annan drabbas av besvär eller skada.

MinKorg ansvarar endast för inköp och leverans till medlemmarna när de använder Webbsidan. Medlemmar åtar sig att hålla MinKorg skadeslöst för anspråk mot MinKorg från tredje part på grund av din användning av Webbsidan.

2-1. Medlemskap

Ansökan om medlemskap i MinKorg görs på Webbsidan. För att bli registrerad som medlem måste du bekräfta att du har läst igenom och accepterat VILLKOR och Integritetspolicy.

MinKorg bekräftar att Medlemsvillkoren är giltiga när du registrerar dig som medlem i MinKorg och tar emot en bekräftelse via e-post eller sms. Medlemskapet löper tillsvidare om inte medlemskapet avslutas av medlemmen eller av MinKorg.

Som medlem i MinKorg accepterar du att använda MinKorg tjänster för din personliga användning enligt vad som anges i Medlemsvillkor och icke-kommersiella användning.

2-2. Medlemsuppgifter

För att kunna handla från MinKorg måste du skapa ett användarkonto på Webbsidan. När du skapar ditt konto måste du ge personuppgifter/företagsuppgifter. Du kan bara skapa ett användarkonto per privatperson. Du bekräftar att de uppgifter du fyller i är korrekta och kompletta och att du är ansvarig för felaktiga uppgifter.

Du är ansvarig på att ingen annan än dig själv kan ha din inloggningsinformation. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för en obehörig person. Om en obehörig person har fått tillgång till din inloggningsinformation måste du omedelbart rapportera det till MinKorg. Annars är du ansvarig för alla inköp som görs med din inloggningsinformation om en sådan anmälan inte har gjorts.

Vid missbruk av ditt användarkonto eller inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot VILLKOR och Integritetspolicy har MinKorg rätt att stänga ditt konto.

3. SÄKERHET

Du får inte försöka testa Webbsidan säkerhetssystem på något sätt utan att få tillstånd från MinKorg.

Du får inte försöka kommunicera med MinKorgs användare genom att skicka e-post eller ringa eller på annat sätt för att få och använda loggningsinformation och medlemsinformation för medlemmar i MinKorg.

Du får inte skicka falsk e-post eller virus till MinKorgs medlemmar.

Du får inte avslöja din inloggningsinformation och medlemsinformation för att testa eller försöka testa MinKorg säkerhetssystem.

Brott mot eller försök till brott mot säkerheten eller dataintrång kan vara brottsligt. MinKorg kommer att undersöka intrång och försök till intrång och kan vid behov involvera berörda myndigheter.

MinKorg garanterar inte vad gäller Webbsidan funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

4. UPPHOVSRÄTT

VILLKOR, liksom all upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter tillhör MinKorg och dessa tjänster innehas av MinKorg och/eller MinKorg samarbetspartners.

Att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, derivat, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter utanför Webbsidan, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från MinKorg och Webbsidan.

Medlemmar i MinKorg har ingen rätt att göra anspråk på dessa rättigheter.

5. BROTT MOT VILLKORen

Om du bryter mot VILLKOR eller om MinKorg antar att du bryter mot VILLKOR har MinKorg rätt att omedelbart eller utan föregående meddelande säga upp eller frysa ditt medlemskap. Du är skyldig att kompensera MinKorg för all direkt och indirekt skada som du har gjort på MinKorg till följd av brott mot VILLKOR.

6. ÄNDRING AV VILLKORen

MinKorg behåller sig rätten att uppdatera och ändra VILLKOR utan något föregående varsel.

7. TVIST

Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av VILLKOR ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 

MinKorg VILLKOR har uppdaterats 2021-05-09